18 มีนาคม 2019 คำพยากรณ์ต้องสำเร็จ

“ดูเถอะ พวกเรากำลังจะไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

เพื่อให้ทุกอย่างที่เหล่าผู้กล่าวคำของพระเจ้า

ได้เขียนไว้เรื่องบุตรมนุษย์นั้น สำเร็จทุกประการ”

ถอดความจากลูกา 18:31

LukeMobile18v31