10 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา

ทุกคนที่มีแล้วจะรับเพิ่มขึ้นอีก

ส่วนคนที่ไม่มี สิ่งที่เขามีก็ยังจะถูกเอาไปจากเขา

ถอดความจาก ลูกา 19:26

MobileLuke19v24-27

9 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา

“ไอ้บ่าวชั่ว.. เจ้ารู้ว่าเราเป็นคนอย่างนั้น ทำไมไม่ฝากเงินในธนาคาร

เมื่อเรากลับมา เราก็จะได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วย”

ถอดความจาก ลูกา 19:23

MobileLuke19v20-23

8 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา

“ดีมาก เจ้าเป็นบ่าวที่ดี เพราะเจ้าซื่อตรงในสิ่งเล็กน้อย

จงไปครอบครองสิบเมือง”

ถอดความจาก ลูกา 19:16

MobileLuke19v16-19