30 เมษายน 2018 ไม่วางรากฐาน

คนที่ได้ยินแล้วไม่ทำตามคำนั้น 

เหมือนคนที่สร้างตึกบนดิน ไม่วางรากฐาน

ถอดความจาก ลูกา 6:49

Luke6-49

25 เมษายน 2018 ผลบอกต้น

เรารู้จักต้นไม้แต่ละต้น ก็ด้วยดูที่ผลของมัน

ถอดความจาก ลูกา 6:44

luke6-43-44revise

23 เมษายน 2018 เหมือนครู

ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียบพร้อม

ก็จะเป็นเหมือนครูของตน

ถอดความจาก ลูกา 6:40

luke6-40

13 เมษายน 2018 ทำตามต้องการ

จงปฏิบัติต่อผู้อื่น  อย่างที่เจ้าต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 6:31

Luke6-30-31

12 เมษายน 2018 ตบ!

ถ้าใครตบแก้มเจ้า จงหันอีกข้างให้เขา

ถอดความจาก ลูกา 6:29

Luke6-29

3 เมษายน 2018 หิวจะอิ่ม

เจ้าทั้งหลายที่หิวโหยในเวลานี้ ก็เป็นสุข

เพราะเจ้าจะได้อิ่ม

ถอดความจาก ลูกา 6:21 ก

Luke6-21a-re

2 เมษายน 2018 จนแต่เป็นสุข

เจ้าทั้งหลายที่ยากจนก็เป็นสุข

เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเจ้าแล้ว

ถอดความจากลูกา 6:20

Luke6-20re