18 พฤษภาคม 2013 สว่างเจิดจ้า

จงให้ความสว่างของเธอส่องเจิดจ้าต่อหน้าคนทั้งหลาย

เพื่อเขาจะได้เห็นการดีของเธอ

และสรรเสริญองค์พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ 

ถอดความจาก มัทธิว 5:16

ภาพถ่ายโดยคุณ susiewrites
ภาพถ่ายโดยคุณ susiewrites

ความสว่างนั้น มีหลายระดับ … สว่างที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ เจิดจ้ายิ่งกว่าสิ่งใด

แต่พระเจ้าทรงให้เราเป็นแสงสว่างด้วย

สว่างนั้น ต้องมีต้นตอมาจากพระองค์ จึงจะเป็นความสว่างสมบูรณ์แบบ

ไม่มีวันหมด … และประโยชน์ก็มากมายเกินคนเดียวจะเล่าได้

ความดีนั้น ต้องมีต้นตอมาจากพระเยซูคริสต์ จึงจะเป็นความดีสมบูรณ์แบบเช่นกัน