18 สิงหาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงให้ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่

คืนชีพจากความตายโดยพระโลหิต แห่งพันธสัญญานิรันดร์

ถอดความจาก ฮีบรู 13:20

Yahweh-RoiAug1819-Heb13-20

9 ตุลาคม 2014 จริง ๆ นะ… หายตัว

พระองค์ก็ทรงหายวับไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา!

ถอดความจาก ลูกา 24:31

Daily2014_10_9

เมื่อศิษย์ของพระเยซูกล่าวเช่นนั้น
พระเยซู ผู้เดินทางไปด้วย  (ซึ่งเขาไม่รู้ว่า เป็นพระองค์)ก็กล่าวว่า

“เจ้าคนโง่เอ๋ย  เจ้าช่างเชื่องช้า  ไม่รู้ ไม่เชื่อในสิ่งที่ผู้กล่าวคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้เอาจริง ๆ นะ!
ก็มันเป็นเรื่องจำเป็นที่พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ในเรื่องเหล่านี้
แล้วพระองค์จึงจะทรงเข้าไปสู่พระเกียรติสูงส่งมิใช่หรือ?

แล้วพระองค์ก็ทรงอธิบายเรื่องที่กล่าวถึงพระองค์จากพระคัมภีร์
เริ่มตั้งแต่สมัยของโมเสส ยาวลงมาถึงผู้กล่าวคำของพระเจ้าคนอื่น ๆ

 พอเข้ามาใกล้หมู่บ้านที่เขาตั้งใจจะมา  พระองค์ทรงทำท่าเหมือนจะเดินทางต่อไป
แต่เขาทั้งสองก็ชักชวนพระองค์ว่า
“ขอท่านอยู่กับเราก่อนเถอะขอรับ
ตอนนี้ก็เย็นย่ำค่ำมืดแล้ว”
พระองค์จึงทรงเข้าไปพร้อมกับพวกเขา เพื่อจะพักที่นั่น
และเมื่อพระองค์ทรงอยู่ที่โต๊ะอาหาร
ทรงหยิบขนมปังขึ้นมา อธิษฐานขอพร และฉีกขนมปังแบ่งให้ทุกคน
เวลานั้นเอง ตาของพวกเขาก็สว่างขึ้น!

“พระอาจารย์…!!”
ยังไม่ทันจะกล่าวอะไรต่อ พระองค์ก็ทรงหายวับไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา!

8 ตุลาคม 2014 บนถนนไปเอมมาอู

บางคนได้ไปที่ถ้ำ ก็เห็นเหมือนอย่างที่ผู้หญิงบอก พวกเขาไม่พบพระเยซู
ถอดความจากลูกา 24:24

Daily2014_10_8

ในวันนั้นเองศิษย์สองคนของพระเยซู

เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเอมมาอู หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ  7 ไมล์
ทั้งสองกำลังคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระเยซูอย่างเข้มข้น

ขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเอง …
พระเยซูทรงเดินมาใกล้ ๆ พวกเขา และเดินไปพร้อมกับเขา

ทั้งสองไม่ได้สนใจมองหน้าเพื่อนเดินทางคนใหม่เท่าไรนัก
จริง ๆ แล้วเขาจำพระองค์ไม่ได้เลย
พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งสองกำลังคุยอะไรกันหรือ?”
ทั้งสองหยุดนิ่ง  หน้าตาดูเศร้าหมอง
คนหนึ่งคือคลีโอพาสตอบว่า
“ท่านเป็นคนต่างถิ่นมาเยี่ยมเยรูซาเล็มหรือ ท่านจึงไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น?”

“เรื่องอะไรหรือ?” พระเยซูถาม
“ก็พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธไง  พระองค์เป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า
ที่ทำการอัศจรรย์ คำสอนของพระองค์ก็แน่มาก ๆ
พระองค์ยอดเยี่ยมต่อพระพักตร์พระเจ้าและในสายตาของคนทั่วไป
และพระองค์ถูกมหาปุโรหิต ผู้ปกครองใส่ร้ายจนต้องถูกตรึง ถึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เราหวังว่า พระองค์จะทรงเป็นผู้ไถ่อิสราเอลให้พ้นจากชนต่างชาติที่ปกครองเราอยู่
แต่…ที่น่าแปลกใจคือ นี่ก็สามวันไปแล้ว พวกผู้หญิงที่ไปกับเรานะซิ

พวกเธอไปที่ถ้ำเก็บศพเมื่อเช้านี้  พวกเธอไม่พบศพของพระองค์
พอกลับมา ก็บอกเราว่า เห็นทูตสวรรค์มาบอกว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว …..
ศิษย์ของพระเยซูบางคนได้ไปที่ถ้ำ ก็เห็นเหมือนอย่างที่ผู้หญิงบอก
พวกเขาไม่พบพระเยซู”…

ยิ่งเล่าเรื่องนี้ พวกเขาก็ยิ่งหม่นหมองขึ้นไปอีก…..

7 ตุลาคม 2014 คืนพระชนม์จริงๆ!

บุตรมนุษย์จะต้องถูกส่งไว้ในเงื้อมมือคนบาป
พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
วันที่สามพระองค์จะคืนพระชนม์..

ถอดความจากลูกา 24:7

Daily2014_10_7

ชายผู้นั้นกล่าวต่อไปว่า “พระเยซูไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว พระองค์คืนพระชนม์จากความตาย
จำที่พระองค์เคยบอกตอนที่อยู่กาลิลีได้ไหม?
ว่า บุตรมนุษย์จะต้องถูกส่งไว้ในเงื้อมมือคนบาป
พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
วันที่สามพระองค์จะคืนพระชนม์..”
พวกเธอคิดได้แล้ว
จริงซิ พระเยซูเคยตรัสอย่างนั้นจริง ๆ

พวกเธอกลับจากถ้ำเก็บศพและเล่าเรื่องที่เห็นมาให้กับสาวกทั้งสิบเอ็ด
รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่อยู่ด้วยกัน
พวกเธอนั้นคือ มารีย์ มักดาลา โยฮันนา และมารีย์ มารดาของยากอบ
รวมกับผู้หญิงคนอื่น ๆ ต่างพากันเล่าเรื่องนี้
แต่..คำของพวกเธอเป็นเหมือนเรื่องไร้สาระในสายตาของพวกเขา
ไม่มีใครเชื่อคำของพวกเธอ …
มีแต่เปโตรที่ลุกขึ้น .. ไม่ได้การ ข้าต้องไปให้เห็นกับตา.. เขาคิด
เขาจึงวิ่งไปที่ถ้ำ ก้มตัวลงมองหาพระศพข้างใจ
เขามองเห็นผ้าพันพระศพวางไว้
“ไม่มีพระเยซูจริง ๆ นั่นแหละ” เขากล่าวกับตัวเอง
เขาจึงเดินกลับไปด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่ง

6 ตุลาคม 2014 หาไม่เจอ!

“เหตุใดเจ้าจึงมาตามหาผู้มีชีวิตท่ามกลางคนตายเล่า…?”
ถอดความจากลูกา 24:5

Daily2014_10_6

วันแรกของสัปดาห์ แต่เช้าตรู่
พวกผู้หญิงที่ตามพระเยซูมานั้น ก็พากันเอาสมุนไพรเครื่องหอมที่เตรียมไว้
ไปเพื่อชโลมที่พระศพอีก
แต่… เมื่อไปถึง
“เอ๊ะ อะไรกัน ทหารเอาหินนี้มาปิดปากถ้ำไว้แล้วนี่นา
ใครนะที่มากลิ้งหินออกจากปากถ้ำได้ ต้องใช้หลายคนเลยนะนี่” เธอหันมาพูดกัน
เมื่อเข้าไปก็ยิ่งแปลกใจ
“ไม่มีพระศพที่นี่” …. “หากี ๆ ซิ” พวกเธอมองไปรอบ ๆ
พอหันไปจริง ๆ กลับเจอชายสองคนยืนอยู่ เสื้อที่สวมนั้นเป็นประกายเจิดจ้า
ทุกคนใจเต้นแรงเพราะกลัวมาก เธอทุกคนก้มลงถึงดิน..
ชายนั้นพูดว่า “เหตุใดเจ้าจึงมาตามหาผู้มีชีวิตท่ามกลางคนตายเล่า…?”

ผู้มีชีวิตท่ามกลางคนตาย!!
หมายความว่าอย่างไรกัน?
ไม่เข้าใจ!!