19 เมษายน 2019 บ้านโจร

บ้านของเราควรเป็นบ้านอธิษฐาน

แต่พวกเจ้ากลับทำให้กลายเป็นถ้ำโจร

ถอดความจาก ลูกา 19:46
MobileLuke19v45-46Recovered