26 มิถุนายน 2017 แรงจูงใจ + –

บางคนประกาศเพราะขี้อิจฉา ชิงดีชิงเด่น

บางคนประกาศเพราะตั้งใจดี 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:15

php-1-15-16-Daily2017_6_26

14 มิถุนายน 2017 จดหมายจากโรม

ขอพระคุณ สันติสุข จากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์

อยู่กับท่านทุกคน 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:2
phi-1-1-2-Daily2017_6_14