13 พฤษภาคม 2017 จับเอ๋ยจับปลา…

จงยอมรับพระเจ้าในทุกทางของเจ้า

แล้วพระองค์จะทรงทำให้ทางของเจ้าราบรื่น 

ถอดความจาก สุภาษิต 3:6