12 มกราคม 2020 องค์ผู้สูงสุด

แต่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุด จะได้รับอาณาจักร และครอบครองอาณาจักรนั้น

ตลอดไป ชั่วนิจนิรันดร์

ถอดความจาก ดาเนียล17:18

High-Dan-7-18

 

แต่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุด จะได้รับอาณาจักร และครอบครองอาณาจักรนั้นตลอดไป ชั่วนิจนิรันดร์ ถอดความจาก ดาเนียล17:18

 

อิสยาห์ 60:12-14 กล่าวถึงการที่คนของ พระเจ้าจะมีชัยชนะ คนที่เกลียดชังพวกเขาจะมา หมอบแทบเท้าของเขา พวกเขาจุถูกเรียกว่า นครขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น กับวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุด …เจ้าของพระนามนี้ ได้ทรงสัญญาว่า ผู้ใดมีชัยชนะจะทรงให้เขามี อำนาจเหนือประชาชาติต่าง ๆ (วิวรณ์ 2:26 20:4-6)พระคำของพระเจ้าสอดคล้องกันไปทั้ง เล่ม ตืนเต้นนะ เมื่อได้เปิดอ่านจริง ๆ