4 ธันวาคม 2019 รอพระเจ้าเหมือนชาวนารอฝน

ท่านเองจงอดทนและ มีใจมั่นคง

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ใกล้จะเสด็จมาแล้ว

ถอดความจากยากอบ 5:8

 

James5-7-8

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

ดังนั้น พี่น้องเอ๋ย จงอดทนจนกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูชาวนาที่รอคอยผลผลิตล้ำค่าจากผืนดิน พวกเขาเพียรรอจนดินได้รับฝนต้นฤดู และฝนปลายฤดู ท่านเองจงอดทนและ มีใจมั่นคง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ใกล้จะเสด็จมาแล้ว ถอดความจากยากอบ 5:7-8

การรอคอยฝนต้นฤดูและปลายฤดู เป็นสิ่งที่ชาวนา ต้องรอกันทุกปี ท่านยากอบชวนให้เรารอคอย พระเจ้าเหมือนชาวนารอฝน เป็นการรอที่รู้แน่ว่า ฝนจะมาแน่นอน นี่เป็นความหวังใจของคริสเตียน และเมื่อพระเจ้าเสด็จมา พระองค์ จะทรงตอบแทนการกระทำของทุกคน (อ่าน โรม 2:6)