30 สิงหาคม 2018 จ่ายแทนหมด

ขอท่านช่วยดูแลเขาด้วย เมื่อข้ากลับมา

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกินกว่านี้ ข้าจะจ่ายคืนให้

ถอดความจาก ลูกา 10:35

MobileLuke10-35

20 สิงหาคม 2017 เพื่อนแท้

คนไหนเป็นเพื่อนของคนที่ถูกปล้น?….

จงไปทำอย่างนั้นเหมือนกัน

ถอดความจาก ลูกา 10: 36,37