พระเจ้าผู้ทรงปั้น

21 มีนาคม 2021

วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
ดินเหนียวอยู่ในมือช่างปั้นเช่นใด
พวกเจ้าก็อยู่ในมือของเราเช่นนั้น
เยเรมีย์ 18:6