25 กรกฎาคม 2019 สู่แดนประหาร

คนมากมายติดตามพระองค์

ทั้งเหล่าผู้หญิงที่ร้องไห้เสียงดังตามไปด้วย

ถอดความจาก ลูกา 23:26-27

Luke23-mobile-v26-27