อิสยาห์ 17-1

อิสยาห์ 17:1-3

คำของพระเจ้ามาถึงเมืองดามัสกัส

ดูเถิด  ต่อไปดามัสกัสจะไม่เป็นเมืองหลวง   จะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง

หัวเมืองของดามัสกัสเองก็จะไม่มีเหลือต่อไป  จะเป็นที่สำหรับฝูงแพะแกะ

เหล่าสัตว์ทั้งหลายจะนอนลง  และไม่ต้องกลัวใครอีกต่อไป

หลังจากนั้นมาไม่นาน  ดามัสกัสก็ถูกอัสซีเรียตี   แต่เขาก็สร้างเมืองขึ้นมาใหม่  แม้ในปี 1860 ที่ถูกทำลายอีกครั้ง เขาก็ยังสร้างเมืองขึ้นมาได้ใหม่อีก  …. เอ… คำพยากรณ์ของท่านอิสยาห์ยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหม ?  วันนี้ ดามัสกัสเองก็เจอกับสงครามกลางเมืองอีก….

ดามัสกัสเมื่อ 1860
ดามัสกัสเมื่อ 1860 

 ภาพจาก lebanontimes.com

อะไรจะเกิดขึ้นกับดามัสกัสต่อไป  

ป้อมปราการทั้งหลาย จะหายไปจากเอฟราอิม  และอาณาจักรจะหายไปจากดามัสกัส

คนที่เหลืออยู่ของซีเรีย จะเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของคนอิสราเอล

พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ ตรัสดังนี้

อาโมส 1-1

อาโมส 1:1-8


 

ทางเหนือคือซีเรีย   ดามัสกัสเป็นเมืองสำคัญของพวกเขา   พวกเขาไปทรมานคนเผ่ากิเลอาด   คำว่าเลื่อนฟันเหล็กนั้น  ทำให้เราคิดถึงการที่เมือง ๆ หนึ่งถูกบุก และไถราบเป็นหน้ากลอง  ถูกทรมาน ทำรัายอย่างโหดเหี้ยม   พวกเขาจะถูกอัสซีเรียจับไป

ส่วนทางใต้นั้น   ฟิลิสเตียไม่ได้แค่เอาคนเป็นทาส   เพราะจริง ๆ เมืองกาซา ไม่น่าจะต้องการทาส  แต่พวกเขากลับเอาคนไปขาย เพื่อพวกเขาจะได้มั่งคั่งขึ้น นั่น เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงจัดการกับพวกเขา

ดูแผนที่ข้างล่าง  แล้วหาชื่อเมืองที่อยู่ในเรื่องราวซิ