เอเสเคียล 13-2 สิ่งตอบแทนการทำนายเท็จ

เอเสเคียล 13 :8-16
ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสซ๋า
“เพราะเจ้าได้กล่าวคำลวงและเห็นนิมิตเท็จ
ดังนั้น … ดูเถิด เราต่อต้านเจ้า .. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
มือของเราต่อต้านผู้ทำนายที่เห็นนิมิตปลอม และกล่าวคำทำนายเท็จ
พวกเขาจะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมของประชากรของเรา
จะไม่ได้เข้าไปร่วมเป็นประชากรอยู่ในวงศ์วานของอิสราเอล
จะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินอิสราเอล
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า…พระเจ้า

เพราะพวกเขาได้นำคนของเราให้หลงไป โดยกล่าวเป็นมั่นเหมาะว่า
“สันติสุข” ทั้ง ๆ ที่ไม่มีสันติสุข

และเป็นเพราะเมื่อประชากรของเราสร้างกำแพง
พวกผู้ทำนายเหล่านี้กลับฉาบปูนขาวลงไป
จงบอกคนที่ฉาบปูนลงไปว่า มันจะล้มทลายลง
จะเกิดฝนตกหนัก และจะมีลูกเห็บใหญ่ตกลงมา
จะมีลมพายุกรรโชกรุนแรง
และเมื่อกำแพงนั้นพังลง ประชาชนจะไม่พูดกับเจ้าหรือว่า
..ไหนล่ะ สีที่เจ้าฉาบลงไป?

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เราจะให้เกิดพายุใหญ่เพราะความโกรธของเรา
และจะมีฝนตกหนักเพราะความกริ้วของเรา
แล้วลูกเห็บใหญ่จะตกลงมาให้สมกับความโกรธเกรี้ยวที่เกิดขึ้น
ให้ทุกอย่างจบลง…

kampang
และเราจะทำลายกำแพงที่เจ้าฉาบไว้
จะทำให้มันกลายเป็นซากปรักหักพังจมดิน
จะได้เห็นรากฐานของมันต่อหน้าต่อตา
เมื่อมันล้มลง เจ้าก็จะพินาศท่ามกลางกำแพงเหล่านั้น
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
ดังนี้แหละ ที่เราจะเทความกริ้วของเราบนกำแพง
บนคนที่ฉาบปูนขาวบนกำแพงนั้น
และเราจะกล่าวกับเจ้าว่า จะไม่มีทั้งกำแพงและคนที่ฉาบปูนลงไป
คือเหล่าผู้ทำนายแห่งอิสราเอลที่ทำนายถึงสันติสุขของเยรูซาเล็ม
ในขณะที่ไม่มีสันติสุขสักนิด”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ