4 มกราคม 2020 หลายพระนามสำหรับเรา

เขาจะเรียกนามท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราชา

ถอดความจาก อิสยาห์ 9:6Peace-Is-9-6

เพื่อการค้นหาง่ายขึ้น

เขาจะเรียกนามท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราชา

ถอดความจาก อิสยาห์ 9:6

 

พระเจ้าองค์เดียวของเรานี้ ทรงมีพระนามที่ บ่งบอกว่า พระองค์ทรงเป็นอย่างไร พระนาม มากมายทำให้เรารู้ว่า ทรงเป็นทุกอย่างในชีวิต เมื่อเราอ่านพระธรรมข้อนี้ พระองค์ทรงเป็น ทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรา มีพระองค์เท่ากับ เรามีมากเหลือล้น ท่วมท้นชีวิต ขอบคุณพระเจ้ามากเหลือเกิน