1 มกราคม 2018 คลังใจ

ปีใหม่แล้ว เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และเก็บสิ่งดีๆ ไว้ในใจ เพื่อให้เป็นกำลังใจในปีที่จะก้าวต่อไป

มารีย์ เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจ

ถอดความจาก ลูกา 2:51

Luke2 51

20 ธันวาคม 2017 กลับนาซาเร็ธ

พวกเขากลับไปยังนาซาเร็ธ เมืองของเขา

ในแคว้นกาลิลี

ถอดความจาก ลูกา 2:39

luke2 39re

 

จากเบธเลเฮม  ทั้งโยเซฟ และมารีย์ได้พาลูกน้อยไปยังเยรูซาเล็มเมื่ออายุครบ 8 วัน  หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับไปนาซาเร็ธ

ซึ่งต้องใช้เวลาเดินเท้านานประมาณ 5 วัน ….