25 มีนาคม 2016

เจ้าจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก

ถอดความจาก ยอห์น 1:50

john-1-50-51Daily2016_3_25

24 มีนาคม 2016 คนไม่มีอุบาย

โอ รับบี …ท่านคือพระบุตรของพระเจ้า! ท่านคือราชาแห่งอิสราเอล!

ถอดความจาก ยอห์น 1:49

john-1-46-49-Daily2016_3_24