9 พฤษภาคม 2018 ไม่เคยเห็น

เราไม่เคยเห็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้

แม้ในหมู่คนอิสราเอล 

ถอดความจากลูกา 7:9

Luke7-9-10