8 พฤษภาคม 2017 ถ้ำใหม่

ในสวนนั้น มีถ้ำใหม่ที่ยังไม่เคยวางศพใครมาก่อน  

ถอดความจาก ยอห์น 19:41 john-19-41-42-Daily2017_5_8

12 สิงหาคม 2016 อย่าเข้าข้าง!

ธรรมบัญญัติตัดสินคนโดยไม่ให้โอกาสเขาพูด

และแจ้งสิ่งที่เขาทำ อย่างนั้นรึ?

ถอดความจากยอห์น 7:51

john-7-50-52-Daily2016_8_12

19 เมษายน 2016 งูทองเหลือง

บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นเหมือนกัน

เพื่อว่า คนที่เชื่อในพระองค์จะได้มีชีวิตตลอดไป

ถอดความจาก ยอห์น 3:14

john-3-12-15-Daily2016_4_19

15 เมษายน 2016 ฉงนฉงาย

คนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้น 

 ถอดความจาก ยอห์น 3:8

john-3-7-9-Daily2016_4_15