18 มีนาคม 2019 คำพยากรณ์ต้องสำเร็จ

“ดูเถอะ พวกเรากำลังจะไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

เพื่อให้ทุกอย่างที่เหล่าผู้กล่าวคำของพระเจ้า

ได้เขียนไว้เรื่องบุตรมนุษย์นั้น สำเร็จทุกประการ”

ถอดความจากลูกา 18:31

LukeMobile18v31

14 สิงหาคม 2017 ฟ้าแลบทันใด!


เพราะวันของบุตรมนุษย์จะมาเหมือนฟ้าแลบ

ถอดความจาก ลูกา  17:24

พระเยซูทรงเตือนไว้ล่วงหน้าว่า อย่าไปเชื่อคนที่อ้างตัวว่า เป็นผู้ช่วยให้รอด

ไม่ต้องเชื่อคนเหล่านั้น แม้แต่นิดเดียว  เวลาพระองค์มา จะมาอย่างทันทีทันควันแน่นอน

luke17-22-25new

 

25 มีนาคม 2016

เจ้าจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก

ถอดความจาก ยอห์น 1:50

john-1-50-51Daily2016_3_25