น้ำที่เปลี่ยนเป็นไวน์

เข้าไปดูยูทูบที่ชื่อ prakham จะพบคลิปพระคัมภีร์สำหรับเด็กที่เราทำขึ้นมาหลายเรื่อง เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
ใช้เป็นเรื่องราวที่ช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่สอนเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับเด็ก ๆ

30 มีนาคม 2016 เติมน้ำ

 พวกเจ้าจงไปเอาน้ำมาเติมในโอ่งให้เต็ม

ถอดความจาก ยอห์น 2:7

john-2-6-7Daily2016_3_30