19 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

help-Psalms-144-2

พระองค์ทรงเป็นรักมั่นคง เป็นป้อมปราการ เป็นที่กำบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ทรงเป็นโล่ และเป็นที่ข้าเข้าไปหลบภัย พระองค์ทรงพิชิต ให้ชนชาติทั้งหลายอยู่ใต้ข้า ถอดความจาก สดุดี 144:2

ดาวิดกล่าวถึงพระเจ้าโดยใช้พระนามต่าง ๆ ซึ่งบอกเล่าให้เราได้รู้ว่า พระองค์ทรงมีพระ ลักษณะอย่างไรบ้าง รักมั่นคง ป้อมปราการ ที่กำบัง ผู้ช่วยกู้ชีวิต โล่ ที่หลบภัย หกประการที่พระเจ้าทรงเป็นเพื่อดาวิดและเพื่อ เราทุกคน จะหาใครที่ไหนแบบพระองค์ได้อีก ไม่มีมนุษย์คนไหนทำให้ได้ ไม่มีวิญญาณใด พระใดที่จะเป็นเช่นนี้ให้เรา

7 กันยายน 2019 พระศิลา

 

 

พระองค์ทรงดึงข้าออกจากกับดักตาข่าย

เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้า

ถอดความจาก สดุดี 31:3-4

The-RockSPs31-3-4ept0719-

24 สิงหาคม 2019 พระศิลา

เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการอันเข้มแข็งของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 31:3
El-sela-Aug2419-Ps31-3Rock