เขาออกไปจากเรา

23 เมษายน 2021

แม้ว่าพวกเขาออกมาจากกลุ่มของเรา
แต่กลับไม่ได้เป็นฝ่ายเรา
เพราะหากเขาเป็นพวกเราจริง
เขาคงจะอยู่กับเราต่อไป
แต่พวกเขาออกไปจากเรา
เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ไม่มีใครสักคนในพวกเขาเป็นฝ่ายเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:19

ผู้ต่อต้านพระคริสต์

22 เมษายน 2021

ลูกที่รักทั้งหลาย นี่เป็นช่วงเวลาสุดท้าย
ก็อย่างที่เคยได้ยินมาว่า 
ผู้ต่อต้านพระคริสต์กำลังมา
บัดนี้ มีฝ่ายตรงข้ามพระคริสต์
ปรากฏตัวออกมาหลายคน
เพราะอย่างนี้ เราจึงรู้ว่า นี่เป็นช่วงเวลาสุดท้าย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:18