8 กุมภาพันธ์ 2020 ผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม

20-The-Name-Judge-ps-7-11

 

 

พระเจ้าทรงเป็น ผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน ถอดความจาก สดุดี 7:11

เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า พระเจ้าทรง ประสงค์ความยุติธรรมให้กับคนเที่ยงธรรม พระองค์ทรงกล่าวคำพิพากษาลงโทษทุกวัน ถ้าเรารู้เช่นนี้แล้ว เราจะเข้าใจความเป็นไปของ โลกมากขึ้น เราคิดว่า พระเจ้าไม่ทรงทำอะไรกับ คนที่กดขี่ข่มเหงผู้อื่นเลยหรือ พระเจ้าทรงทำ อยู่แล้วแน่นอน อาจไม่ตรงใจเรา แต่พระคำข้อนี้ บอกไว้ว่า ทุกวัน !