อิสยาห์ 27-1

อิสยาห์ 27:1-6

ในวันนั้น พระเจ้าจะทรงลงโทษเลวีอาธาน
เจ้าพญานาคตัวบิด..ด้วยพระแสงที่ทรงอานุภาพเล่มใหญ่
และพระองค์จะทรงสังหารมังกรที่อยู่ในทะเล 

Is27

 

ในวันนั้น “จงร้องเพลงถึงสวนองุ่นแสนสุข  เราผู้เป็นพระเจ้าคือผู้ที่รักษาสวนนั้น

เราดูแล ทุกเวลาเรารดน้ำให้มัน  เกรงว่าจะมีใครมาทำอันตราย  เราดูแลมันทั้งวันทั้งคืน

ภาพถ่ายโดยคุณนีล เวทแมน ผ่าน creative commons
ภาพถ่ายโดยคุณนีล เวทแมน ผ่าน creative commons

เราไม่โกรธ แต่หากว่า มีหนามใหญ่น้อยเกิดขึ้นมา เราก็ต้องสู้ เราจะไปสู้กับมัน  เราจะเผามันทิ้งให้หมด
หรือ…ให้พวกมันมาอยู่ใต้การปกป้องของเรา

ให้มาสร้างสันติกับเรา  ให้มาสร้างสันติกับเรา”

ในวันข้างหน้า ยาโคบจะหยั่งรากลงไป  อิสราเอลจะผลิดอก และผลิหน่อ และให้ผลจนเต็มแผ่นดินทั้งพิภพ

เพื่อน ๆ ครับ เจ้าเลวีอาธานตัวนี้ มันมีรูปร่างดั่งพญานาค

ดูเหมือนว่า ในการเห็นนิมิตของท่านอิสยาห์ มันน่าจะเป็นเจ้าซาตานเอง

เป็นศัตรูของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงปราบให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ 

สวนองุ่นนี้หมายถึงอิสราเอล ประชากรของพระเจ้า 

แต่กระนั้น หากศัตรูของพระเจ้าคือหนามใหญ่น้อย

กลับมาหาพระองค์ และขอมีสันติกับพระองค์

พระองค์ก็จะทรงปกป้องเขาด้วย  มหัศจรรย์จริง!