พระคุณก็เพียงพอ

5 กันยายน 2021

ขอบคุณภาพจาก pixabay โดย justmarius_de

แต่พระเจ้าตรัสแก่ข้าว่า
“พระคุณของเรานั้น เพียงพอสำหรับ
เจ้าแล้ว เพื่อฤทธิ์อำนาจของเรา
จะปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ”
ถอดความจาก 2 โครินธ์ 12:9

รัก พระเมตตา พระคุณ

21 สิงหาคม 2021

แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักยิ่งใหญ่
ดังนั้น ถึงแม้ว่า เราตายไปแล้วเพราะบาป
พระองค์กลับทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์
พวกท่านได้มีชีวิตอย่างคนที่รอดพ้นบาปด้วยพระคุณ​
ถอดความจากเอเฟซัส 2:4-5

21 ธันวาคม 2017 เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ

พระเยซูเติบโตทั้งแข็งแรง  เต็มด้วยสติปัญญา

และพระคุณของพระเจ้าก็อยู่เหนือพระองค์

ถอดความจาก ลูกา 2:40

Luke2 40

 

การเติบโตอย่างนี้ ก็ดีสำหรับเราทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่

ให้เราทูลขอพระเจ้าที่เราจะแข็งแรง เต็มด้วยปัญญา

และพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่เหนือเราทุกเวลา

โยเอล ๒-๓ ฉีกใจ

โยเอล 2:12-14

การกลับมาหาพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ   เพราะกลับใจจริงนั้น เมื่อมาหาพระเจ้าก็เท่ากับหันหลังให้กับบาป   เสียใจกับทางเดิมของตัวเอง

ต้องมาหาพระองค์แบบเทใจ  ยอมให้พระองค์หมด  ต้องเปลี่ยนชีวิตและเสียใจจริง ๆ

คนยิวสมัยก่อนพอเสียใจ ก็จะฉีกเสื้อผ้า เพื่อบอกว่า  “ฉันมีความทุกข์มากจนเสื่้อผ้ายังไม่มีความหมายเลย  ถึงฉันจะดูไม่ดี ฉันก็ไม่สนใจเพราะว่า ฉันมีความทุกข์ใจจริง ๆ”   ต่อมา การกระทำเช่นนั้น กลายเป็นแค่ประเพณี….คล้าย ๆ กับจ้างคนมาร้องไห้ในงานศพ  แต่โยเอลบอกให้ฉีกใจ…. เพื่อน ๆ ว่า มันหมายความถึงอะไร  ลองคิดดูซิ

การกลับมาหาพระเจ้านั้น ปลอดภัย.. เพราะพระเจ้าทรงเต็มด้วยพระคุณยิ่งใหญ่  ทรงโกรธช้า … ทรงอดกลั้นมาก   ทรงทนนานแสนนาน  ทรงใช้เวลาให้เรามีโอกาสเปลี่ยนใจ  ….  เพื่อว่า พระพรจะได้เป็นของเรา..