7 เมษายน 2016 ร้อนใจ

ความร้อนใจเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าจะเผาผลาญข้า

ถอดความจากยอห์น 2:17

john-2-15-Daily2016_4_7 (1)