สุดจะตามรอยไปได้หมด

25 เมษายน 2021

ภาพจาก nasa
ดวงดาวในระบบ เอตา คารินา สองดวงโคจรใกล้กันมาก

โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของ
พระเจ้านั้นมหาศาลลึกล้ำยิ่งนัก
คำตัดสินของพระองค์ ไม่อาจจะค้นหาได้หมด
และหนทางทั้งสิ้นของพระองค์
ก็เกินที่จะตามรอยไปได้
ถอดความจาก โรม 11:33