18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

Help-Ps14-17

 

ตัวของข้า ทั้งยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดถึงข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ขออย่าทรงประวิงเวลาเลย โอ้พระเจ้าของข้า ถอดความจาก สดุดี 40:17

พระเจ้าทรงเป็นทั้งพระผู้ช่วยและผู้กู้ชีวิต ดาวิดเองอยู่ในช่วงที่ท่านกำลังถูกตามไล่ล่า อยู่ในช่วงเวลาที่ขัดสินทั้งการกินอยู่ ขัดสนไม่มีใครจะช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู แต่ท่านหันมาหาพระเจ้าที่ทรงเป็นทั้งสองอย่าง แล้วลองคิดดู คนยากจน ขัดสนมักถูกลืม แต่พระเจ้าองคนี้ ทรงคิดถึงเขาอยู่ ในที่สุด พระองค์ทรงช่วยกู้ดาวิดจริง ๆ