พระผู้ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง

14 กุมภาพันธ์ 2021

พระองค์ไม่จำเป็นต้องมีมือมนุษย์มานมัสการ
ราวกับว่าพระองค์ทรงต้องการสิ่งใด
เพราะพระองค์เป็นผู้ประทานชีวิต
และลมหายใจและสารพัดสิ่งให้แก่ทุกชีวิตต่างหาก
ถอดความจาก กิจการ 17:25