1 เมษายน 2013 ผู้เลี้ยงที่ทรงรัก

พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์เหมือนกับผู้เลี้ยง

และจะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมกอดของพระองค์ 

พระองค์จะทรงอุ้มมันไว้ในทรวง และนำตัวที่มีลูกอ่อนไป    

ถอดความจาก อิสยาห์ 40:11

ฟังเพลงนี้ซิ ….ผู้เลี้ยงที่ทรงรัก