พระพิโรธของพระเจ้า

31 กรกฎาคม 2021

จงจำไว้และอย่าลืมว่า
พวกเจ้าได้ทำให้พระยาห์เวห์
พระเจ้าของพวกเจ้าพิโรธในถิ่นกันดาร
ตั้งแต่วันที่เจ้าออกไปจากแผ่นดินอียิปต์
จนกระทั่งมาถึงที่นี่ 
พวกเจ้าก็กบฏต่อพระยาห์เวห์เสมอมา
ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 9:7