พระวิญญาณแห่งพระบิดา

20 มิถุนายน 2020HSof-Father-Mat-10-18-20

พวกเจ้าจะถูกนำตัวไปยืนต่อหน้าเจ้าเมือง และกษัตริย์เพราะเรา เพื่อจะได้เป็นพยาน แก่เขาและคนต่างชาติ เมื่อถูกจับไปนั้น ก็อย่ากังวลว่าจะพูดอย่างไร พูดอะไร เพราะเมื่อถึงเวลา พระเจ้าจะประทานคำ ให้แก่เจ้า ผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวเจ้าเอง แต่ พระวิญญาณแห่งพระบิดาทรงกล่าวผ่านเจ้า ถอดความจาก มัทธิว 10:18-20

แม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างข้างบน ไม่ค่อยได้เกิด ในเมืองไทย แต่ทุกวัน ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก คริสเตียนได้พบเจอกับเรื่องแบบนี้ตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องพึ่งพาพระวิญญาณแห่งพระบิดา ที่จะอยู่ด้วย ปลอบใจ และพูดแทนพวกเขา ประเทศที่หนักหนามาก ๆ ก็คือ เกาหลีเหนือ อัฟกานิสถาน โซมาเลีย ลิเบีย ปากีสถาน ซูดาน เยเมน อิหร่าน อินเดีย ซีเรีย ไนจีเรีย