15 กันยายน 2019 พระศิลา

เพราะศิลาของชาติอื่น ๆ ไม่เหมือนพระศิลาของเรา

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:31

The-RockDeut32-31

8 กันยายน 2019 พระศิลา

ทรงวางเท้าของข้าบนศิลา ทำให้ข้ามั่นคง

ถอดความจาก สดุดี 40:2

The-Rock-Ps40-1-2

7 กันยายน 2019 พระศิลา

 

 

พระองค์ทรงดึงข้าออกจากกับดักตาข่าย

เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้า

ถอดความจาก สดุดี 31:3-4

The-RockSPs31-3-4ept0719-

1 กันยายน 2019 พระศิลา

พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้า

ถอดความจาก สดุดี 19:4The-Rock-Ps19-14

31 สิงหาคม 2019 พระศิลา

โอพระยาห์เวห์  พระศิลาของข้า

ข้าจะร้องหาพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 28:1

The-RockPs28-1-Aug3119

25 สิงหาคม 2019 พระศิลา

พระเจ้าทรงเป็นศิลา

ราชกิจทั้งสิ้นสมบูรณ์แบบ

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4

Rock-Aug2519-Deut-32-4

24 สิงหาคม 2019 พระศิลา

เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการอันเข้มแข็งของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 31:3
El-sela-Aug2419-Ps31-3Rock