เอเสเคียล 1-4 พระสิริของพระเจ้า

เอเสเคียล 1:22-28

เหนือศีรษะของเหล่าสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่เหมือนโดมใหญ่
ส่องแสงออกมาราวกับผลึกแก้ว ดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
สิ่งนั้นแผ่ออกไปเหนือศีรษะพวกเขา

ภายใต้แผ่นโดมกว้างใหญ่นั้น  ปีกของพวกเขากางออกกว้าง ชี้ไปหากัน
สิ่งมีชีวิตแต่ละตนใช้ปีกอีกคู่ปกปิดร่างของตน
และเมื่อพวกเขาเคลื่อนไป ก็มีเสียงดังกัมปนาทราวกับน้ำมากหลาย
เหมือนกับสุรเสียงขององค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
เป็นเสียงเหมือนกับเสียงของกองทัพ
เมื่อพวกเขายืนก็จะหุบปีกลง

และก็มีเสียงออกจากโดมกว้างใหญ่เหนือศีรษะของพวกเขา
เมื่อพวกเขายืนนิ่ง ก็จะหุบปีกลง
ด้านบนเหนือศีรษะของพวกเขาในโดมกว้างใหญ่นั้น
มีบัลลังก์มองดูแล้วเหมือนไพฑูรย์

แร่ไพฑุรย์ แข็งแกร่งเป็นที่สองรองจากเพชร
แร่ไพฑุรย์ แข็งแกร่งเป็นที่สองรองจากเพชร

ผู้ที่ประทับบนบัลลังก์นั้น มีรูปลักษณ์เหมือนกับมนุษย์
เหนือขึ้นไปจากเอวของท่าน ข้าเห็นเป็นดั่งโลหะที่ส่องประกาย
มีไฟอยู่รอบด้าน
ต่อลงมาจากเอวของท่าน ข้าเห็นว่าเป็นไฟ มีความเจิดจ้ารอบ ๆ ท่าน
ความสว่างเจิดจ้าที่เห็นนั้น เป็นเหมือนสายรุ้งที่อยู่บนเมฆในวันฝนตก
ภาพที่ข้าเห็นคือพระสิริของพระเจ้า
เมื่อข้าเห็นนั้นข้าก็ก้มศีรษะจรดดิน
… และข้าได้ยินเสียงหนึ่งกล่าวขึ้นมา