พระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่ง

23 พฤษภาคม 2021

ภาพจากwallpaperaccess.com:NASA Rocket wallpapers

เจ้าไม่เคยรู้หรือ? เจ้าไม่เคยได้ยินหรือ?
พระเจ้าองค์นิรันดร์ พระยาห์เวห์ทรงเป็น
ผู้สร้างสรรพสิ่งจนสุดปลายแผ่นดินโลก
พระองค์ไม่ทรงอ่อนแรงหรือเหนื่อยล้า
ความหยั่งรู้ของพระองค์ไม่มีขีดจำกัด
ถอดความจาก อิสยาห์ 40:28

พระเจ้าทรงทำได้ทุกอย่าง

22 พฤษภาคม 2021

ผู้ที่อาศัยในโลกนั้น นับเหมือนศูนยภาพ
และพระเจ้าทรงทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์
ทั้งต่อผู้มีชีวิตในฟ้าสวรรค์ และต่อผู้ที่อาศัยในโลก
ไม่มีใครจะหยุดพระหัตถ์ของพระองค์
หรือกล่าวกับพระองค์ว่า
“พระองค์ทรงทำอะไรกัน?”
ถอดความจาก ดาเนียล 4:35