ทรงรู้ ทรงเห็น ทุกสิ่ง

18 เมษายน 2021

อย่าพูดยโสโอหังอีกต่อไป
อย่าให้คำอหังการออกมาจากปากของเจ้าอีก
เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง
และทรงเป็นผู้ชั่งวัดการกระทำทั้งหลาย
ถอดความจาก 1 ซามูเอล 2:3