ทรงรู้รอบ ทรงเข้าใจไม่สิ้นสุด

24 เมษายน 2021

องค์เจ้านายของเรานั้นทรงยิ่งใหญ่
ทรงเต็มด้วยฤทธิ์เดชมหันต์
ความเข้าใจของพระองค์นั้นเอนกอนันต์
ถอดความจาก สดุดี 147:5