อาโมส 5-2

อาโมส 5 :10-15

สิ่งที่อาโมสพูดนั้น เขาพูดในยามที่อิสราเอลกำลังรุ่งเรือง  แต่ความยากจนยังคงมีอยู่ทั่วไป  คนรวยกดขี่คนจน  แต่… พระเจ้าไม่ทรงยอมให้เป็นเช่นนั้นตลอดไป

พระองค์ปรารถนาให้เขาทำอะไร  อยู่ในคำพูดของอาโมสข้างล่างนี้