23 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าองค์นิรันดร์

God-Att-Ps-90-2

 

ก่อนภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะทรงให้แผ่นดินและ โลกเกิดขึ้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ตั้งแต่นิรันดร์กาลตราบจนนิรันดร์กาล ถอดความจาก สดุดี 90:2

พระเจ้าของเราทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งใน เอกภพ มนุษย์เราอาจไม่ยอมรับพระองค์ และ กล่าวว่า ไม่มีพระเจ้า แต่ความมหัศจรรย์ของชีวิต และธรรมชาติในรายละเอียด ทำให้เราไม่อาจพูด ได้ว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเอง .. พระองค์ผู้ทรงเป็น พระเจ้าจากนิรันดร์ถึงนิรันดร์ ผู้ทรงอยู่เหนือ กรอบเวลาของโลก ทรงบอกเราในพระคัมภีร์ ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า