29 กันยายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

จงไปเป็นสุข ขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานตามที่เจ้าทูลขอ

ถอดความจาก 1 ซามูเอล 1:17

tsvaot-1sam1-17

 

พระนาม พระยาห์เวห์องค์จอมทัพในภาษาฮีบรู อ่านว่าซวาโอท หรือ ซบาโอท