6 มีนาคม 2019 จริงจัง

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา ต่อคนบาปอย่างข้าพเจ้าด้วย”

ถอดความจาก ลูกา 18:13

LukeMobile18v13

5 มีนาคม 2019 ฉันดีกว่าใคร

ฟาริสียืนนึกในใจว่า “พระเจ้าข้า

ขอบคุณพระองค์ที่ข้าไม่เหมือนคนอื่น

ที่เป็นคนโลภ คนอธรรม ล่วงประเวณี

ถอดความจากลูกา 18:11

LukeMobile18v11-12

10 ตุลาคม 2018 ซ่อนกุญแจความรู้

วิบัติแก่เจ้า.. เพราะเจ้าได้เอากุญแจของความรู้ไป

ตัวเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป แล้วยังขัดขวางคนอื่นที่กำลังเข้าไป

ถอดความจาก ลูกา 11:52

MobileLuke11-52-53

9 ตุลาคม 2018 รับผิดชอบให้หมด

คนยุคนี้ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของ

ผู้เผยพระคำ เลือดที่หลั่งออกมาตั้งแต่เริ่มสร้างโลก

ถอดความจาก ลูกา 11:50

MobileLuke11-50-51

5 ตุลาคม 2018 โยนภาระe

เจ้าวางกฎให้คนอื่นแบกแทบไม่ไหว

ส่วนเจ้า แม้แต่นิ้วเดียวยังไม่ยื่นมาช่วยพวกเขา

ถอดความจาก ลูกา 11:46

MobileLuke11-45-46

2 ตุลาคม 2018 ใสนอก สะอาดใน

เจ้าพวกฟาริสี ล้างชามแต่ภายนอก

ส่วนภายในกลับเต็มด้วยความโลภและความชั่ว

ถอดความจาก ลูกา 11:39

MobileLuke11-37-41

25 พฤษภาคม 2018 คิดลบ

ถ้าท่านเยซูเป็นผู้เผยพระคำจริง ท่านน่าจะรู้….

ถอดความจาก ลูกา 7:39

Luke7-39-40

18 พฤษภาคม 2018 ผู้มาก่อน

เราจะส่งทูตของเรามาก่อนหน้าท่าน

เพื่อนเตรียมทางท่านล่วงหน้า

ถอดความจากลูกา 7:24-27

Luke7-24-27

20 สิงหาคม 2017 เพื่อนแท้

คนไหนเป็นเพื่อนของคนที่ถูกปล้น?….

จงไปทำอย่างนั้นเหมือนกัน

ถอดความจาก ลูกา 10: 36,37