พระวิญญาณประเสริฐ

26 เมษายน  2020

Neh-9-20-Good-Spirit

พระเจ้าประทานพระวิญญาณประเสริฐ ให้สั่งสอนพวกเขา และไม่ให้ปากของพวกเขาขาดมานา และประทานน้ำดับกระหายพวกเขา ถอดความจาก เนหะมีย์ 9:20

เราเคยได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงนำอิสราเอลออก มาจากอียิปต์ ประทานอาหาร น้ำ ให้เขาไม่ขาด แต่อีกเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินคือ พระวิญญาณ ประเสริฐของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนพวกเขาระหว่าง ทางมาโดยตลอด พวกเขาเป็นคนดื้อดึง ขี้บ่น ได้อะไรอย่างก็ไม่เคยพอใจ เป็นชนชาติที่พระเจ้า ทรงเหน็ดเหนื่อยกับพวกเขามาก แต่พระองค์ก็ ไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลย