6 กันยายน 2018 เลือกได้ดี

มารีย์ได้เลือกสิ่งที่ดีกว่า

และไม่มีใครจะเอาสิ่งนั้นไปจากเธอได้

ถอดความจาก ลูกา 10:41

MobileLuke10-41re

 

1 มกราคม 2018 คลังใจ

ปีใหม่แล้ว เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และเก็บสิ่งดีๆ ไว้ในใจ เพื่อให้เป็นกำลังใจในปีที่จะก้าวต่อไป

มารีย์ เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจ

ถอดความจาก ลูกา 2:51

Luke2 51

15 ธันวาคม 2017 คำบอกล่วงหน้า

พระกุมารจะถูกคนต่อต้าน…

ถอดความจาก ลูกา 2:34

Luke2 33-35re

 

สิ่งที่สิเมโอนพูดนั้น ได้เกิดขึ้นจริง     เมื่อพระเยซูทรงออกไปสอนประชาชน บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ  พระองค์ทรงถูกความชั่วร้าย  ต่อต้านอย่างรุนแรง เพราะพระองค์ทรงมาเพื่อทำลายการงานของมัน

ดาบจะแทงทะลุใจของมารีย์นั้น ก็คือ … การเป็นมารดาของพระบุตรพระเจ้านั้น แม้จะมีความสุขมาก แต่แล้วเธอจะมีความทุกข์ประดุจดาบแทงใจด้วย