4 พฤษภาคม 2017 ศิษย์ลับ ๆ

โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย เป็นศิษย์ที่ไม่แสดงตัวเพราะกลัวพวกยิว

ถอดความจาก ยอห์น 19:38
john-19-38-Daily2017_5_4