16 ตุลาคม 2017 คนที่พระเจ้าพอพระทัย

อีกไม่นาน จะถึงวันคล้ายวันที่พระเยซูบังเกิด  เรามาทบทวนเรื่องราวของการบังเกิดนั้นกัน

เริ่มจาก ลูกา บทที่ 1

ทั้งสองเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่มีที่ติ

ถอดความจากลูกา 1:6

Lu1 5

Lu1 6-9