24 สิงหาคม 2018 รักสุดใจ

จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า

ด้วยสุดใจ สุดจิต สุดกำลัง และสุดความคิด

ถอดความจาก ลูกา 10:27-28

MobileLuke10-27-28