20 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

ในวันนั้นมนุษย์จะมองไปที่พระผู้สร้างตัวเขา

และดวงตาของเขา จะมองดูองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ด้วยความเคารพ

ถอดความจาก อิสยาห์ 17:7 

HOLY-IS-17-7-8re

 

ในวันนั้นมนุษย์จะมองไปที่พระผู้สร้าง ตัวเขา และดวงตาของเขา จะมองดูองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ด้วยความเคารพ เขาจะไม่มองยังแท่นบูชาอันเป็นน้ำมือของเขา เขาจะไม่นับถือสิ่งที่นิ้วมือของเขาสร้างขึ้น ถอดความจาก อิสยาห์ 17:7-8

เมื่ออิสราเอลทำบาป พระเจ้าทรงลงโทษเขา และในช่วงเวลาที่เขาต้องรับโทษนั้น เขาจะหันมา หาพระเจ้า และจะไม่ทำสิ่งพระองค์ทรงชังอีก เขาจะไม่หันกลับไปหารูปเคารพต่าง ๆ ต่อไป แต่จะหันมาหาพระเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล หลายครั้งที่พระเจ้าต้องลงโทษอิสราเอล ก็เพื่อ ให้เขากลับมาในทางแห่งความชอบธรรมอีกครั้ง