เพลงคร่ำครวญ 3-5 ขอพระเจ้าทรงตัดสิน

เพลงคร่ำครวญ 3:55-66

โคฟ พยัญชนะตัวที่ 19  

“จากก้นหลุมลึก  ข้าร้องทูลต่อพระนามของพระองค์ โอองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงได้ยินเสียงทูลขอของเข้า..
ขออย่าทรงปิดพระกรรณต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าเลย!
พระองค์เสด็จมาใกล้ เมื่อข้าร้องทูลต่อพระองค์
ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย!”

 

เรช พยัญชนะตัวที่ 20 

พระองค์ทรงรับคดีของข้า โอองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ได้ทรงไถ่ชีวิตของข้า
ทรงเห็นความชั่วที่มีคนทำแก่ข้า โอองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตัดสินคดีของข้า
พระองค์ทรงเห็นว่า เขาแก้แค้นข้าอย่างไร

yutitham

ซิน  พยัญชนะตัวที่ 21

พระองค์ทรงได้ยินเสียงเยาะหยันของพวกเขา  โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า
และแผนการเพื่อทำร้ายข้า

ทั้งปากและความคิดของผู้ที่ให้ร้ายป้ายสีข้า
ก็ตกอยู่กับข้าตลอดวัน
ขอทรงดูการนั่งลงและลุกขึ้นของพวกเขา
ข้าเป็นสิ่งที่เขาคอยเยาะหยันไม่หยุด

ทาว พยัญชนะตัวที่ 22

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงแก้คืนให้
ตามผลงานของน้ำมือของพวกเขา
พระองค์จะทำให้ใจของพวกเขาโง่มึนไป คำสาปของพระองค์จะอยู่เหนือพวกเขา
ภายใต้ฟ้าสวรรค์ของพระองค์ โอองค์พระผู้เป็นเจ้า”